برخی از مشتریان سازمانی نفیس 24

شرکت توانیر
بانک رفاه
بانک آینده
سازمان تامین اجتماعی
بانک توسعه تعاون
شرکت ملی نفت ایران
بانک ملی ایران
سازمان بنادر و دریانوردی
دانشگاه شاهد
وزارت کشور جمهوری اسلامی