آدرس دفتر مرکزی و فروشگاه شماره 1 : تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین سراج و شهید عبادی، شماره ۳۲۱
آدرس فروشگاه شماره 2 : تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، نبش خیابان حیدرخانی ، شماره ۶۹۸

شماره تماس : ۷-۰۲۱۷۷۲۲۲۳۹۵

کد پستی : ۱۶۸۴۹۶۴۹۱۳

مجوز های رسمی نفیس 24