نوار دور درب ضد باکتری (آنتی باکتریال) در یخچال و فریزر چه فایده ای دارد؟!

در یخچـــــال فــریزرهـــای اکــولوکس با استفــــاده از فـــــن آوری عــــایق بندی سیکلوپنتان ضر...

ادامه مطلب