شرکت نفیس۲۴ مفتخر است که در فروش سازمانی با شرکت‌ها, ارگانها و سازمان‌های دولتی همکاری ویژه‌ای داشته باشد.

لذا در صورت تمایل سازمان‌ها و ارگانها جهت همکاری میتوانند با فروش سازمانی تماس حاصل نموده و اطلاعات مورد نیاز را دریافت نمایند(اعم از شرایط فروش تخفیف و تسهیلات ویژه)

شماره تماس: ۷-۰۲۱۷۷۲۲۲۳۹۵ داخلی ۲۰۱-۲۰۲