شرکت الکترولوکس اسپانسر اولین اجلاس سران آشپزخانه های هوشمند

شرکت الکترولوکس اسپانسر اولین اجلاس سران آشپزخانه های هوشمند

اولین اجلاس سران آشپزخانه های هوشمند (SKS) چند روز قبل در دوبلین برگزار شد. الکترولوکس یکی از اسپانسرهای اصلی کنفرانس تکنولوژی جهانی مواد غذایی بود که شرکت های پیشگام، نوآور و استارت آپ ها را جمع کرد تا آخرین تکنولوژی ها در زمینه اکوسیستم مواد غذایی و اینکه چطور این تکنولوژی ها می توانند تجربه آشپزی مصرف کنندگان را بهبود بخشند را مورد بررسی قرار دهد. اولین اجلاس سران اروپایی آشپزخانه های هوشمند تاثیر تکنولوژی بر کل اکوسیستم مواد غذایی را مورد بررسی قرار داد: از جایی که این مواد غذایی پرورش داده می شوند تا مشکل جهانی اتلاف و دورریز مواد غذایی، تا پختن راحت تر در خانه ها و دسترسی بیشتر به داده ها در تجربه های شخصی سازی شده آشپزی.

دیوید کرونستروم، رئیس استراتژی و اکوسیستم ها در شرکت الکترولوکس گفت: “ما خوشحال هستیم که با اجلاس سران آشپزخانه های هوشمند در بررسی راههای جدید ساده سازی و شخص سازی تجربه آشپزی مصرف کنندگان از طریق آشپزی با کمک تکنولوژی، خدمات جدید، مشارکت، و آخرین تکنولوژی ها در خانه های هوشمند، مشارکت داشته ایم. با گرد هم آوردن بازیگران کلیدی در زمینه مواد غذایی و لوازم خانگی و تکنولوژی، ما می توانیم به سمت این هدف حرکت کنیم که اکوسیستمی را ایجاد کنیم که در آن تجربه مصرف کنندگان به واسطه متصل کردن دستگاه ها و دیجتالی کردن آنها بهبود پیدا خواهد کرد”.

تکنولوژی های جدید، از قبیل هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، مرکز بحث های ما بودند، و روندهای قابل توجهی را در لوازم خانگی از خود نشان دادند. شرکت کنندگان در این اجلاس تمامی بازیگران در بخش مواد غذایی را شامل می شدند: از رهبران برخی از بزرگترین برندهای اروپایی محصولات غذایی، تا تولید کنندگان لوازم خانگی و برخی از نوآورترین استارت آپ ها در بازار مواد غذایی و آشپزی.