ابزار و وسایل شستشو

هر سال در اسفند ماه وعده گاه ما مردان برای #نظافت خانه و منزل می باشد. کمک به همسر و مادرتان را پیشه خود قرار داده و در #نظافت منزل خود کوشا باشید.

 اگر #خانه‌تکانی برایتان سخت است نشانه ای دارد! نشان از این دارد که از ابزار صحیح #نظافت استفاده نمیکنید. پس قبل از این که دیر شود جستجوی بهترین ابزار نظافت را آغاز کنید.

ابزارهایی مثل #زمین‌شوی | اسپری نظافت تلویزیون | مواد #شوینده ظروف و … همگی کمک میکنند تا از نظافت منزل لذتی به وفور مانند دیدن فوتبال ببریم. پس تا داور سوت شروع رو نزده وسایل نظافت رو سفارش بدید که خیلی کار داریم.

  • از زیر کار فرار نکنید که داور خطا میگیره
  • بازی را جوانمردانه شروع کنید تا پایان خوشی داشته باشد.

 

تا پایان بازی | خانه تکانی موفق و پیروز باشید