آدرس دفتر مرکزی و فروشگاه شماره : تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین سراج و شهید عبادی، شماره ۳۲۱

شماره تماس : ۷-۰۲۱۷۷۲۲۲۳۹۵

کد پستی : ۱۶۸۴۹۶۴۹۱۳

مجوز های نفیس 24